Ota
yhteyttä

Valimo Centerin energiahanke täydessä vauhdissa

Valimo Centerin energiahanke täydessä vauhdissa

Tällä hetkellä Valimo Centerissä tapahtuu. Kaikkien neljän kiinteistön tekniikkaa tullaan modernisoimaan merkittävästi tulevan vuoden aikana. Keskitymme erityisesti rakennusten energiankulutukseen, päästöihin ja sisäilman laatuun, luoden vuokralaisillemme entistäkin viihtyisämmät oltavat. Projektin toteuttajana toimii  turkulainen EnerZ Oy ja yrityksen toimitusjohtaja Rene Zidbeck vastasi muutamiin hänelle esitettyihin kysymyksiin hankkeen osalta.

Mikä on EnerZin tavoite Valimo Centerin projektissa?

”Pyrimme parantamaan Valimo Centerin energiatehokkuutta ja samalla luomaan tilojen käyttäjille paremmat sisäilmaolosuhteet. Valimo Centerin osalta energiatehostamisen avulla saavutamme myös mittavat päästövähennykset, arviolta 1 000 t kgCO2-ekv. Tämä määrä vastaa noin 500 henkilöauton vuotuisia päästöjä, joten valimolaisten hiilijalanjäljestä on pienennetty merkittävä osuus.”

 Mitä energiaremontti pääasiassa kattaa Valimo Centerissä?

”Kaikki kiinteistöt tulevat saamaan täysin uuden rakennusautomaation, joka toteutetaan Schneider Electricin laitteilla, jotka ovat markkinoiden laadukkaimmat. Uusi rakennusautomaatiojärjestelmä takaa tarkemman sisäilmalaadun seurannan sekä tasaisemmat lämpöolosuhteet. Taloteknisistä järjestelmistä uusimme ilmanvaihtokoneiden puhaltimet ja jäähdytyslaitteet sekä asennamme kerroskohtaiset ilmamääräsäätimet. Remontin yhteydessä kasvatamme kiinteistön jäähdytystehoa. 

Näiden toimenpiteiden avulla saamme luotua vuokralaisille ja työntekijöille viihtyisämmät tilat. Samalla uusi rakennusautomaatiojärjestelmä mahdollistaa tarkan sisäilmanlaadun analysoinnin tilakohtaisesti. ”

Sisäilmanlaatua arvioidaan seuraavien parametrien avulla:

  • lämpötila
  • CO2
  • Erikoisuutena: paine-eroa kuoren yli

Mikäli järjestelmä havaitsee poikkeaman näissä arvoissa, tästä lähtee ilmoitus kiinteistömanagerille.

Paine-eromittauksen avulla voidaan varmistaa, että kiinteistön painetasot pysyvät oikeanlaisina eikä esimerkiksi päästetä tiloja liian alipaineiseksi. Vääränlaiset painesuhteet aiheuttavat suurimman osan sisäilmaongelmista sekä alipaine aiheuttaa epämiellyttävää vedontunnetta.

Yhteisesti voimme siis tiivistää, että Valimo Centerin toimistorakennuksien LVI-tekniikka ja rakennusautomaatio tullaan päivittämään 2020-luvulle.

Missä vaiheessa projektissa mennään nyt?

”Olemme ensimmäisen toimistokiinteistön (Valimotie 13 A) kanssa 70% valmiita ja kuukauden sisällä aloitamme viereisen kiinteistön (Valimotie 13 B) energiaremontin. 2-3 kuukauden sisällä aloitamme Hiomotie 3 ja Valimotie 10 energiaremontin.”

Energiaremontit tulevat valmistumaan kaikkien toimistokiinteistöjen osalta arviolta syyskuuhun mennessä.

Kesä ja aulan, ravintolan sekä kuntosalin aukioloajat

23.6.2021

Valimo Centerin henkilökunta toivottaa asiakkailleen rentouttavaa kesäaikaa. Lomakausi ei vaikuta aulan tai asiakaspalvelun tavoittavuuteen. […]

Read More…

Työpiste ja tapaamispaikka Spacehub Valimo Centerissä

8.6.2021

Ravintola Factoryn aulatilaan on ilmestynyt työpiste, joka tarjoaa rauhallisen paikan esimerkiksi tärkeiden puheluiden hoitamiseen. […]

Read More…

Energiaremontin edistyminen Valimo Centerin kiinteistöissä

22.4.2021

Valimo Centerin kiinteistöissä louhiva EnerZ etenee hyvää vauhtia kohti seuraavaa rakennusta. […]

Read More…

Hintakampanja uusille vuokralaisille

12.4.2021

Uusiin 36kk vuokrasopimuksiin nyt loppuvuosi vuokravapaata! […]

Read More…

Toimintatavat korona-aikaan

16.3.2021

Huolehdimme osaltamme turvavälien noudattamisesta sekä hyvästä käsihygieniasta […]

Read More…