Viimeisimmät uutiset

Kiinteistön tekniikan modernisoinnilla pyritään pitkäjänteiseen tekemiseen

Valimo Centerin talotekniikan modernisointihanke on saatu kaikkien neljän kiinteistön osalta päätökseen. Lue tästä mitä projekti piti sisällään ja miten se eteni.

Neljän rakennuksen talotekniikan modernisointihanke on pitänyt Nurmi Kiinteistöjen kiinteistökehitysjohtajan Ville Vairisen kiireisenä miehenä. Muiden viikkotöiden ohella Ville on vastannut Pitäjänmäellä sijaitsevan toimistokokonaisuuden Valimo Centerin energiahankeprojektin läpiviennistä viimeisen kahden vuoden aikana yhdessä kiinteistömanagerin ja projektinjohtourakoitsijan kanssa.

Rakennusten historiankaari

Valimo Center -kokonaisuus käsittää neljä viereisillä tonteilla sijaitsevaa rakennusta, jonka sydämenä toimii vuonna 1974 rakennettu Valimotie 13a:n rakennus. 13a:ssa toimii vuokralaisia palveleva aulapalvelu sekä lounasravintola Factory, jonka valoisa atriumpiha tarjoaa ruokailijoille viihtyisän tilan päivittäiseen sosialisoitumiseen. Valimotie 13b on rakennettu sisarensa kylkeen 80-luvun lopulla ja myöhemmin 90-luvun puolivälissä vastapäiselle tontille valmistunut, nykyään parhaiten Sporttitalona tunnettu Valimotie 10:n ja Hiomotie 3:n rakennus. Viimeisimmät tekniset saneeraukset rakennuksissa oli toteutettu vuosituhannen vaihteessa.

Kaikki rakennuksista ovat tehty alun perin tai muutettu laajamittaisissa saneerauksissa toimisto- ja yrityskäyttöön. Liki 50-vuotisen taipaleen aikana etenkin Valimotie 13a:n rakennus on kokenut useita muodonmuutoksia, aina peruskorjauksesta kerrosluvun korottamiseen, kun sen c- ja d-osaa korotettiin yhdellä kerroksella ja sisäpiha katettiin valopihaksi osana vuonna 90-luvun lopulla valmistunutta laajamittaista peruskorjausta.

Kohti uutta talotekniikkaa

Rakennusten korkeaan energiankulutukseen kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea kustannustenhallinnan näkökulmasta, mutta myös nykyisten taloteknisten laitteiden käyttöikä alkoi olla elinkaarensa loppupuolella, eikä niitä pystytty ohjaamaan tarpeiden mukaisesti. Taloautomaatio kaipasi siis myös modernisointia. Energiahanke Valimotie 13a:n rakennuksen kohdalla käynnistettiin vuoden 2020 syksyllä, kun Enerz Oy alkoi raivata tietään teknisissä tiloissa. Urakka alkoi vanhan tekniikan purulla ja tilojen muokkaamisella uutta laitteistoa varten. Lähtökohtana toteutettaville muutostöille oli se, että rakennusten käytön oli tarkoitus jatkua normaaliin tapaan saneerausten aikana. Mahdollisten rakennuksen käyttöön vaikuttavien työvaiheiden aikatauluttaminen yhdessä koko alueen noin sadan vuokralaisen kanssa luulisi aiheuttavan päänvaivaa, mutta kaikkiaan energiaremontti saatiin toteutettua sujuvasti ilman, että tilojen käyttö olisi ollut estyneenä tai aiheuttanut merkittävää haittaa tilojen käytölle.

”Haasteita näin mittavassa remontissa aina aiheuttaa se, miten minimoidaan kiinteistön käyttäjille aiheutuvat häiriöt. Mielestämme siinäkin onnistuimme kaiken kaikkiaan hyvin.”

Ville Vairinen

Remontin perimmäisenä tarkoituksena oli kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, joka käytännössä toteutuu laitteiden paremmalla hallinnalla; kun ilmanvaihtokoneiden puhaltimet ovat hallittavissa paremmin läpi vuoden ja vesi-ilmalämpöpumpuilla tuotetun ilmanvaihdon esilämmityksen turvin kuluu talvisaikaan vähemmän muuta energiaa ilmanvaihdon lämmittämiseen ja kesällä jäähdytysenergiaa tuotetaan tehokkaammin pienemmällä sähkön kulutuksella. Osassa kiinteistöjä pystymme myös tuottamaan lämmityskaudella lämpöpumpputekniikalla energiatehokkaasti jäähdytysenergiaa sitä tarvitseville erityistoimijoille, joka tuottaa samalla ilmanvaihdon lämmitysenergiaa. Näin ollen tapa tuottaa rakennuksen lämmitettyä tuloilmaa on edistyksellinen: vesi-ilmalämpöpumppu, jolla korvattiin aikaisemmat jäähdytyskoneet, niin sitä hyödynnetään energiatehokkaasti nyt myös lämmittämiseen.

”Uuden tekniikan käyttölogiikka on osaavan kiinteistötiimimme sekä Enerzin yhteisen ideoinnin tulos.”

Ville Vairinen

Käytännön hyödyt

Vuokralaisen näkökulmasta etenkin sisäilman laatu paranee, sillä pystymme kontrolloimaan ja valvomaan ilmanvaihdon toimintaa pääsääntöisesti yhden kerroksen ja yhden rakennuksen siiven kokoisissa palasissa mittaamalla niistä ilman lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta. Lisäksi paine-eromittaus seuraa ja erottaa, jos joku avaa ikkunan tuulettamista varten, tulisi tämän näkyä piikkinä taloautomaation paine-eromittauksessa. Ikkunatuuletustahan tulee välttää ympäri vuoden, koska se sekoittaa tulo- ja poistoilmanvaihdolla varustetun rakennuksen toiminnan. Tällä hetkellä Valimo Centerin ilmanvaihtokoneet tuottavat yhtä paljon ilmaa kuin vanhat laitteet ja jatkamme vielä työtä sen osalta, että se jakautuu jopa paremmin kuin aikaisemmin. Uudet laitteet takaavat myös niiden huoltovapauden pitkälle tulevaisuuteen ja laiterikkojen riski on minimoitu. Taloautomaation ylläpito ja valvonta on jatkossakin alansa osaajilla ja tapahtuu Valimo Centerin osalta urakoitsijan, Enerzin toimesta. Kiinteistöhuollon ei siis tarvitse kouluttautua uuden automaatiojärjestelmän käyttöön, vaan voi käyttää resurssinsa tärkeimpään, eli kiinteistön päivittäisiin ylläpitotoimiin ja toimia vain tukena talotekniikan valvonnalle. Uusi automaatiotekniikka helpottaa siis myös ihmisten työtä ja ristikkäiset toiminnot ovat pyritty estämään. Kun rakennuksen ilmanvaihto on hallinnassa sekä lämmitys ja jäähdytys toimivat oikeassa suhteessa, uskomme optimoivamme myös omaa työpanostamme oikeisiin asioihin, joka kantaa pitkälle eteenpäin.

Haluatko olla yksi meistä? Vuokraa toimitilat Valimo Centeristä

Meillä on yrityksellesi juuri sopivasti tilaa toimia. Kaupan päälle pääset nauttimaan Valimo
Centerin monipuolisista palveluista. Ota yhteyttä jo tänään!